Home >> คอมพิวเตอร์ >> ip address คือ

ip address คือ

บทความโดย :Administrator เขียนเมื่อ : 3 / มี.ค. / 2555

ip address คือ

   
    ip address คือ เลขรหัสประจำคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่บนเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุดและมีเครื่องหมายจุดขั้นระหว่างชุด ยกตัวอย่างเช่น 192.168.1.1 เป็นต้นหรือนิยมเรียกสั้นๆว่า IP ซึ่งตัวเลข IP แต่ละเครื่องจะไม่ซ้ำกัน ดังนั้น จึงได้มีการก่อตั้งองค์กรเพื่อ แจกจ่าย IP Address โดยเฉพาะ ชื่อองค์กรว่า InterNIC (International Network Information Center) อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา การแจกจ่ายนั้นทาง InterNIC จะแจกจ่ายเฉพาะ Network Address ให้แต่ละเครือข่าย ส่วนลูกข่ายของเครือง ทางเครือข่ายนั้นก็จะเป็น ผู้แจกจ่ายอีกทอดหนึ่ง ดังนั้นพอสรุปได้ว่า IP Address จะประกอบด้วยตัวเลข 2 ส่วน คือ
  1. Network Address
  2. Computer Address
การแบ่งขนาดของ Network Address แบ่งได้ หลายขนาด Class A หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 มีไว้สำหรับจัดสรรให้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อภายในเครือ ข่ายจำนวนมากๆ Class B หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255 มีไว้สำหรับจัดสรรให้กับองค์กรขนาดกลาง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้มากถึง 65,534 เครื่อง Class C หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255 มีไว้สำหรับจัดสรรให้กับองค์กรขนาดเล็กและใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในเครือ ข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้ 254 เครื่อง Class D หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255 สำหรับหมายเลข IP Address ของ Class นี้มีไว้เพื่อใช้ในเครือข่ายแบบ Multicast เท่านั้น Class E หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 240.0.0.0 ถึง 254.255.255.255 สำหรับหมายเลข IP Address ของ Class นี้จะเก็บสำรองไว้ใช้ในอนาคต ปัจจุบันจึงยังไม่ได้มีการนำมาใช้งาน ซึ่งเราสามารถเช็ค IP เครื่องเราได้ที่บทความเก่าๆ วิธีตรวจสอบ IP Address ไอพีที่ใช้ตามคอมพิวเตอร์บ้านเราจะเป็น Class C ครับ


เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?


วิธีเปลี่ยน ip address เครื่องคอมพิวเตอร์
วิธีเปลี่ยน ip address เครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีตั้
วิธีแก้ Power Saving Mode
หน้าจอขึ้น Power Saving mode หน้าจอมีไฟติดกระพริบ
วิธีตรวจสอบ IP Address ของเครื่อง
วิธีตรวจสอบ IP Address ของเครื่อง วิธีเช็คip วิธีด
ip address คือ
ip address คือ เลขรหัสประจำคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่
วิธีตั้งเวลา shutdown เครื่องคอม win 7,windows xp
วิธีใช้คำสั่ง ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ windows
วิธีแก้ Dreamweaver XML parsing fatal error?
เปิดโปรแกรมแล้วฟ้อง The following panel is missing
วิธีตั้งเวลา shutdown เครื่องคอม win 7,windows xp
วิธีใช้คำสั่ง ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ windows
วิธีแก้ Power Saving Mode
หน้าจอขึ้น Power Saving mode หน้าจอมีไฟติดกระพริบ
ip address คือ
ip address คือ เลขรหัสประจำคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่
วิธีเปลี่ยน ip address เครื่องคอมพิวเตอร์
วิธีเปลี่ยน ip address เครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีตั้