Home >> วาไรตี้ ทั่วไป >> จดหมายสมัครงาน

จดหมายสมัครงาน

บทความโดย :Administrator เขียนเมื่อ : 3 / มี.ค. / 2555

ที่อยู่ ….................................. …………………..………………….

……………………..……………….

 

วัน……….. เดือน ………….ปี

เรื่อง ขอสมัครงาน เรียน ฝ่ายบุคคล บริษัท ……………. สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ประวัติโดยย่อ 2 .สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน 3. สำเนาปริญาบัตร 4. รูปถ่าย ผมได้ทราบการประกาศทาง………… ว่าบริษัท…..ได้กำลังรับสมัครผนักงานตำแหน่งการตลาด กระผมจึงมีความประสงค์สมัครงานใน ตำแหน่งวิจัยตลาดดังกล่าว ผมชื่อนาย ขยัน มั่นเพียร จบการศึกษาระดับ …………. จากมหาวิทยาลัย ในเดือนมีนาคม 2552 สาขาวิชาการตลาด เกรดเฉลี่ย 3.00 ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาลัย ผมได้ทำกิจกรรมทั้งในด้านกิจกรรมและการเรียน เช่นการเข้าคณะกรรมการสโมรสคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมถึงออกค่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนในการแข่งขั้น โต้วาที ในงานภาษาไทยแห่งชาติ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมและงานอดิเรกอื่นๆ เช่น ชมรบฟุตบอล ว่ายน้ำ และอื่นๆ   ความสามารถในด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไดเป็นอย่างดี อาทิเช่นโปรแกรมประยุกต์ในชุดของ Microssoft Office 2007 นอกจากจากนั้นยังสามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Camtasia Studio 7 ได้รวมถึงความสามารถทางภาษา english , Spanish ในขั้นดี หากท่านได้อ่านประวัติโดยย่อที่ผมได้แนบมาด้วย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์และตอบข้อซักถามจากท่าน เบอร์โทรที่ติดต่อได้คือ 023-2345432 ผมขอขอบพระคุณในเป็นอย่างยิ่งต่อความกรุณาของท่านมา ณที่นี้  

ขอแสดงความนับถืบ

(นาย ขยัน มั่นเพียร)

สิ่งที่แนบมาด้วย : ประวัติย่อ

จดหมายสมัครงาน

 
       

วิธีเขียนจดหมายสมัครงาน

1. กรอกข้อมูลเริ่มต้น เช่นที่อยู่ ผู้สมัคร 2. วันที่สมัคร 3. ข่อความเริ่มต้น เช่น เรื่อง, เรียน และสิ่งที่แนบมาด้วย 4.ข้อความกริ่นที่มา และผู้สมัคร 5.เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เคยเข้าร่วม 6. เนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถตางๆของเรา 7. ปิดสรุปจดหมาย และแสดงความขอบคุณ 9 แสดงความนับถือ  


เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?


วิธีเขียนจดหมายลากิจ
ขั้นตอนวิธีการเขียนจดหมายลากิจให้กับบริษัทที่ทำงาน
วิธีเขียนจดหมายลาออก
วิธีเขียนจดหมายลาออก ตัวอย่างจดหมายลาออก ฟอร์มจดหม
วิธีเพิ่มน้ำหนัก สำหรับของคนผอม
วิธีเพิ่มน้ำหนัก สำหรับของคนผอม การออกำลังของคนผอม
วิธีดูแลลูกในครรภ์ทั้ง 9 เดือน
ขั้นตอนวิธีดูแลลูกรักของคุณในครรภ์ทั้งตลอด 9 เดือน
วิธีเล่นกีต้าร์ไม่ให้เจ็บนิ้วมากๆ
วิธีช่วยลดการปวดนิ้วเป็นปัญหา สำหรับมือใหม่มากๆสำห
Harlem Shake (ฮาร์เล็ม เชค) คืออะไร ท่าเต้นสุดเพี้ยน 30 วิสุดฮิต
Harlem Shake คือ การเต้นประกอบดนตรีประมาณ 30 วินาท
วิธีบำรุงสายตา ด้วยผักบุ้ง
คุณประโยนช์ของผักบุ้งที่เราไม่ควรมองข้าม
8 สัญญาณอาการของโรคติด Facebook
สัญญาณบ่งบอกว่าติดเฟสบุค ซึ่งเป็นปัญหาที่มองข้ามไม
วิธีเล่นกีต้าร์ไม่ให้เจ็บนิ้วมากๆ
วิธีช่วยลดการปวดนิ้วเป็นปัญหา สำหรับมือใหม่มากๆสำห
เซราะกราว คืออะไร มุขจาก เดี่ยว 9
เซราะกราว หรือ เซาะกราว (รัวลิ้นเวลาพูดด้วยนะครับเ